5 Bin TL İkramiye Haksızlığı Vicdanları Sızlatıyor

admin

5 bin TL ikramiyeyi kimler aldı ? ÇKS kaydı olan emekliler, banka hesaplarına baktıklarında 5 bin TL’lik ikramiyenin yatmadığını görünce şoke oldu!

Günlerdir bu sorunun yanıtı aranırken Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, konu hakkında Bilim ve Sağlık Haber Ajansı’na açıklama yapan Hamzaçebi, “2 Kasım 2023 tarih ve Sayı : 32357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nun 20 inci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 98 inci madde gereği emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 Bin TL ikramiye ödenmesi yasalaşmış bulunmaktadır. Kanun metninde geçen; Gelir veya aylık almakta iken 2023 yılı Ekim ayı içinde bu Kanun veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışanlar ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına girecek şekilde faaliyette bulunanlar ile sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan işyerlerinde aylıkları kesilmeksizin çalışanlara bu madde uyarınca ödeme yapılmaz. Ancak, ölüm geliri ve aylığı almakta olanlar hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz” dedi.

Alay HAMZAÇEBİ
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı

Kimler 5 Bin TL İkramiye Alamayacak !

Hamzaçebi, şunları söyledi, “Bu Hükümler dikkate alındığında; Aylık geliri 125 bin lira civarında olan TBMM’ye yeniden seçilen emekli milletvekillerini kapsamadığı, bu nedenle emekli olup da yeniden TBMM’ye seçilen milletvekillerinin 5 bin liralık emekli ikramiyesini alabileceği anlaşılmaktadır. 7 Bin 500 TL emekli maaşı alıp kirasını ödeyemeyen, sağlıklı beslenemeyen, geçinemeyen bundan dolayı ikinci bir iş yapmak zorunda kalan düşük gelirli emekliye 5 Bin TL ikramiye ödenmemesi vicdanları sızlatmaktadır. Kanun metninde geçen “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına girecek şekilde faaliyette bulunanlar” İbaresi 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde tek tek sayılmıştır.  2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
4) Tarımsal faaliyette bulunanlar, Bunlar arasında; 2 inci maddede sayılan esnaf ve sanatkarlar zaten kanun gereği gelir vergisinden muaf olmakta hayatlarını zar zor idame ettiren kişilerdir. 3 üncü maddesinde sayılan ve sadece kendi tüketimini karşılayacak kadar Tarımsal Üretim yapan hatta hiç üretim yapmayıp Çiftçi Kayıt Sistemine ( ÇKS) kaydı olduğu için 5 bin liralık ikramiyeden mahrum kalan çiftçilerdir. Bilindiği üzere ÇKS’ye kayıtlı olanlara mazot ve gübre desteği verilmektedir. Verilen destekler sembolik tutardan ibarettir. Yıllık 250 lira mazot ve gübre desteği alan ÇKS’ye kayıtlı yüzbinlerce emekli bulunmaktadır. Bu kişilerin en azından 250 TL’nin 5 Bin TL’den mahsup edilerek kalan tutarın kendilerine ödenmesi talebi bulunmaktadır”

Esnaf ve Sanatkar 5 Bin TL Emekli İkramiyesi Alamadı

Öyle ki; Evden çıkmanın yasak olduğu Pandemi zamanı hobi bahçesi olarak kullanılıp evcil ve kümes hayvanı besleyenler, kendi tüketimi için meyve ağacı yetiştirenler hayvanlarını yemlemek ve ağaçlarını sulamak için polisle sorun yaşamamak adına ÇKS’ye kayıt yaptıranlar bile bulunmaktadır. Bu kişiler bile 5 bin liralık ikramiyeyi alamadılar. – 4 üncü madde kapsamında Büyük ölçekli sermayesi ve geliri olan Anonim Şirketlerin yönetiminde olmayan ancak çoğunluk hissesine sahip bir kişi 5 bin liralık ikramiyeyi alabilirken, çok düşük sermayeli olup bu sermayesini tüketen, tasfiye maliyetini karşılayamadığı için gayri faal duruma düşmesi nedeniyle Vergi Dairesinden ve Ticaret Sicilden kaydını sildiremeyen bir Limited Şirketin yüzde 1 hissesi olan ortağı 5 bin liralık ikramiyeden istifade edememiştir. Kanun ve uygulama genel olarak değerlendirildiğinde; kendi içerisinde bir çok tutarsızlığı barındırdığı, haksızlığa neden olduğu ve olanın yine kıt kanat geçinmek zorunda olan en alt gelir grubunda bulunan yüzbinlerce küçük esnaf, sanatkar, köylü ve çiftçilere olduğu anlaşılmaktadır. Emeklilerimiz açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Yeterli olmamakla beraber 5 Bin TL, emekli olup ve ikinci iş yapıp gelir elde eden veya etmeyen emekli ayrımı yapılmadan bütün emeklilere her ay verilmelidir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yorum yapın

vozol 12000 vozol 10000 vozol puff vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time casino casino siteleri